Stichting Herdenking Bombardement Moerdijkbrug 1940
KVK 62608819
NL40RABO0303871180

Bestuur:

Rob Helweg
Voorzitter / Penningmeester

Wim Anceaux
Vice-voorzitter
w.f.anceaux@13mei1940.nl

Eline van der Vorm
Secretaris
e.vandervorm@13mei1940.nl

Daan Kaasjager
Algemeen Bestuurslid