Wim Anceaux
Voorzitter
w.f.anceaux@13mei1940.nl

Eline van der Vorm
Secretaris
e.vandervorm@13mei1940.nl

Peter Groenhuijsen
Penningmeester

Daan Kaasjager
Algemeen Bestuurslid