Herdenking 12 mei 2017

De ‘Stichting Herdenking Bombardement Moerdijkbrug 1940’ nodigt u uit om aanwezig te zijn bij hun jaarlijkse herdenking.

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 12 mei om 13.00 uur bij het monument aan de Rijksstraatweg ter hoogte van nr. 160, in de berm van het fietspad naar de Moerdijkbrug nabij Willemsdorp.

Namens de gemeente Dordrecht is aanwezig locoburgemeester Piet Sleeking (Beter Voor Dordt). De Koninklijke Luchtmacht wordt vertegenwoordigd door de Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten, Generaal-majoor Fred Sotthewes, die zal spreken en een krans zal leggen.

Scholieren van groep 8 van de Julianaschool uit Dubbeldam zullen behulpzaam zijn en hebben ook hun aandeel in de herdenking.

 

Namens het bestuur,

 

Wim Anceaux

Dordrecht.net: Herdenking Monument Moerdijk 2016

DORDRECHT – Gisteren, 13 mei, was het exact 76 jaar geleden dat drie Fokker vliegtuigen (een T-5 bommenwerper en twee G-1 jagers) van de Luchtvaart Afdeling (voorloper van de Koninklijke Luchtmacht) getracht hebben de Moerdijkbrug te bombarderen om de invasie van de Duitsers naar ‘Vesting Holland’ te voorkomen of in elk geval te vertragen. Dit bombardement mislukte en de drie vliegtuigen werden aangevallen door een overmacht aan Duitse Messerschmitt’s.
Twee vliegtuigen kregen voltreffers. De bommenwerper stortte brandend neer in de grienden van Ridderkerk. Een Fokker jager verongelukte op een weiland in Nieuw Lekkerland. Al de 7 bemanningsleden kwamen om. De derde Fokker ontkwam de strijd en landde veilig op hun thuishaven Schiphol.

Sinds 1995 staat aan de voet van de Moerdijkbrug een oorlogsmonument met hierin de namen van de zeven omgekomen jonge militaire vermeld. De neef en vernoemde van de verongelukte piloot van de bommenwerper Wim Anceaux heeft dit monument geadopteerd en heeft enkele malen een herdenking georganiseerd.
Het monument is het vorig jaar vanaf de parkeerplaats ‘de Zuidpunt’ verplaatst naar de Rijksstraatweg en staat in de berm van het fietspad ter hoogte van Willemsdorp.

Het vorig jaar was het bombardement 75 jaar geleden. Wim Anceaux heeft de ‘Stichting Herdenking Bombardement Moerdijkbrug 1940’ (SHBM1940) opgericht en er is een grote herdenking georganiseerd in de Grote Kerk te Dordrecht. Vandaag vond er om 13.00 uur een kleine herdenking plaats bij dit monument.

Locoburgemeester mevrouw Rinette Reynvaan hield een toespraak waarna overste Alex Raggers, Luitenant Kolonel van de Koninklijke Luchtmacht met een speech volgde. In beide toespraken werd gesproken over een moedige daad. Vooraf was bekend dat er een kleine kans was dat de vliegtuigen veilig terug zouden keren. De herinnering over dit bombardement met de noodlottige gevolgen moet worden doorverteld aan volgende generaties, zoals één van de doelstellingen van de SHBM1940.

Hierna volgde een emotionele toespraak van Jeroen Ruygrok. Zijn vader Gerard was in eerste instantie waarnemer/gezagvoerder van deze missie. Voor het vertrek van Schiphol werd hij, omdat hij getrouwd was, op bevel vervangen door Ben Swagerman. Ben was vrijgezel. Uit dank noemde Gerard zijn oudste zoon Ben. Deze Ben was ook aanwezig bij de herdenking.

Door twee vrouwelijke blazers van de muziekvereniging ‘De Bazuin’ uit Leerdam werden de signalen geblazen en na twee minuten stilte volgde het Wilhelmus. Er werden door de gemeente Dordrecht en de Koninklijke Luchtmacht kransen gelegd en er was een bloemengroet door de SHBM1940, het museum ‘Crash 40 – 45’ en de familie Ruygrok.

Verder waren aanwezig Ben Droste, oud Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, twee hoogbejaarde ooggetuigen uit Ridderkerk die de bommenwerper in de grienden zagen neerstorten, veteranen, reservisten, Oranjeverenigingen en vertegenwoordigers van oorlogsmusea en kerken. Bewoners van de naastliggende wijk Willemsdorp hadden uit respect de vlag halfstok gehangen. De leiding was in handen van Wim Anceaux die na afloop de aanwezigen en belangstellenden bedankte. Het is de bedoeling dat ieder jaar rond 13 mei bij dit monument een herdenking zal worden gehouden.

Foto’s: Paul Schrandt

Bron: http://www.dordrecht.net/nieuws/2016-05-14-18106-herdenking-monument-moerdijk.html

Recente bezoeken

Een aantal jaren geleden hebben vrijwilligers van het Luchtoorlog- en Verzetsmuseum van de Stichting CRASH 1940-1945, Aalsmeerderdijk 460, 1436BM Aalsmeerderbrug (Rijsenhout) de resterende onderdelen van de Fokker T-5 856 uit de grienden van Ridderkerk opgegraven en geborgen. Sindsdien zijn deze onderdelen tentoongesteld in hun museum.

Bij iedere herdenking bij ‘ons’ monument aan de voet van de Moerdijkbrug was er een delegatie van ‘Crash’ aanwezig. Ook op 11 en 13 mei 2015. In hun blad werd enthousiast gereageerd over onze activiteiten.
De afgelopen jaren is er veelvuldig contact met ‘Crash’ en onze Stichting en is er vriendschap ontstaan. Reden genoeg om in december 2015 aan ‘Crash’ officieel een dvd te overhandigen door de voorzitter van onze Stichting Wim Anceaux.

Verder waren aanwezig Ben Swagerman (vernoemde/achterneef van de waarnemer/gezagvoerder T-5 Bernhard Swagerman) met enkele van zijn vrienden. Ook aanwezig was Daan Kaasdrager, één van de makers van het simulatiefilmpje over het bombardement van de Moerdijkbrug.

Voor de uitreiking hield Ben een korte toespraak over de luchtverdediging in de Meidagen van 1940 met het accent op het mislukt bombardement van de Moerdijkbrug. Wim hield een toespraak over ‘onze’ stichting met uitleg over de doelstelling van de stichting, de activiteiten in 2015 en in de toekomst.

Ook in december 2015 heeft Wim Anceaux een dvd overhandigd aan Commodore Onno Eichelsheim, sinds 1 februari 2016 de nieuwe directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) van de Koninklijke Luchtmacht in het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht te Breda. Commodore Eichelsheim was één van de sprekers in de Grote Kerk op 13 mei 2015.

Spreker 11 mei 2015: Jan-Paul Apon

Uitgesproken bij het monument aan de voet van de Moerdijkbrug op 11 mei om 13.00 uur.

—-

Dames en heren, geachte aanwezigen,

Het is mij een eer en genoegen dat ik op deze bijzondere plaats enkele woorden tot u mag richten, naar aanleiding van een gebeurtenis die weliswaar 75 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar waarvan de actualiteit, wat mij betreft, door de jaren heen niet minder is geworden.

Meer lezen

Spreker 11 mei 2015: Wim Anceaux

Uitgesproken bij het monument aan de voet van de Moerdijkbrug op 11 mei om 13.00 uur.

Binnen niet al te lange tijd zullen de nog levende militairen en burgers die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, gezien hun hoge leeftijd, zijn overleden.

Ik vind, en vele anderen met mij, dat de belevenissen en gebeurtenissen zoals dit (mislukt) bombardement op 13 mei 1940 doorgegeven moet worden aan de volgende generaties. Dit monument, de herdenkingen in het verleden en de komende herdenking geven hier aanleiding toe. Reden genoeg om begin dit jaar de ‘Stichting Herdenking Bombardement Moerdijkbrug 1940’ op te richten.

Meer lezen